ما در زندگی برازنده من، فقط یک هدف داریم! زندگی برازنده خودمان را بسازیم و آن را زندگی کنیم، لحظه به لحظه..

انتشارات زندگی برازنده من با همین هدف در سال ۱۴۰۱ متولد شد!

می‌دانیم که ساختن یک زندگی برازنده، نیاز مداوم به آموزش، یادگیری، تمرین و بکارگیری دارد.

از همین رو تمام تلاش ما این است که با نشر کتاب‌ در حوزه‌های روان شناسی، توسعه فردی، خودیاری، فلسفه و گاهی داستان‌های سبک زندگی، زندگی نامه‌ها و زندگی نامه‌های خودنوشت هر آنچه که می‌تواند کمک به رشد و پیشرفت ما به عنوان انسان، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، فقط انسان، کند و کیفیت زندگی ما را بهبود بخشد و ارتقا دهد، جمعی پر انرژی و دوستانه تشکیل دهیم.

زندگی برازنده من یک خانواده و انتشارات ما و دل‌های شما خانه ماست. تمام تلاش ما در حفظ این خانه و تحکیم و رشد و پرورش و ارتقا این خانواده است و این ممکن نیست جز با همراهی همه اعضای خانواده.

ایدون باد

ایدون تر باد.